Kragerø Bolig- og Byggelag oppfordrer alle til å bidra slik at færrest mulig skal bli smittet av koronaviruset. Vi vil gjøre vårt for å bidra i denne dugnaden og stenger våre lokaler for kunder. Vi ber våre kunder kontakte oss på telefon eller e-post. Dersom du har behov for et fysisk møte, anbefaler vi at du tar kontakt med oss.

Møteaktivitet utsettes eller avlyses.

Vi er i utgangspunktet involvert i en lang rekke årsmøter og generalforsamlinger den nærmeste tiden.

Vi ser dette som en svært stor risiko for å bringe smitte til og fra boligselskaper. I tillegg må vi, ved smitte, følge de strenge karantenebestemmelsene som gjelder.

Vi har derfor besluttet ikke å delta på årsmøter og generalforsamlinger den nærmeste tiden.

Det kan heller ikke gjennomføres årsmøter/GF i våre lokaler.

Konsekvensen er at årsmøtene enten må utsettes eller evt. gjennomføres uten vår deltagelse og ikke i våre lokaler. Styret i det enkelte borettslag eller sameie må vurdere om årsmøtet/GF kan gjennomføres uten vår bistand.

Vi vil likevel bistå med å utarbeide nødvendige innkallinger.

Vi vil ha en dialog med det enkelte styret om dette.

I dagens lovgivning er det krav om fysisk oppmøte, uten anledning til å avholde møtet elektronisk eller per telefon.

Situasjonen utvikler seg raskt fra dag til dag, slik at situasjonen fremover er uoversiktlig. Dersom tidspunktet for møtet er noe frem i tid, må det forventes at retningslinjene blir klarere og at det derfor blir lettere for boligselskapene å fatte en god beslutning. Foreløpig gjelder dette frem til påske.

NBBL undersøker nå med departementet om det er mulig å utsette fristene for å avholde generalforsamling og årsmøter, samt for å levere regnskapsopplysninger til brønnøysundregistrene.

Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon så snart det foreligger.

De som ønsker å gjennomføre planlagte årsmøter/generalforsamlinger bes ta kontakt på telefon eller e-post for utlevering av innkallingene.

Tiltakene gjelder fra fredag 13. mars kl. 12.00 og i første omgang frem til påske. Denne perioden kan bli utvidet, vi følger anbefalinger fra myndighetene.