Styret i KBBL


 • Leder               Thor Johan Larsen
 • Nestleder        Marie Røegh Edwardsen
 • Styremedlem  Hans Olav Skogli
 • Styremedlem  Knut Ulf Bakke
 • Styremedlem  Unn Nygaard
 • Styremedlem  Ole Moen (kommunens representant)
 • Styremedlem  Reidun Nygaard (ansattes representant)

 

 • Varamedlem   Anita Mjelland
 • Varamedlem   Freid Eggum
 • Varamedlem   Siw Pedersen
 • Varamedlem   Trine Jørgensen Dahll (kommunens representant)
 • Varamedlem   Hege B. Lier (kommunens representant)
 • Varamedlem   Bjørn Vidar Barland (ansattes representant)