Styret i KBBL


 • Leder               Thor Johan Larsen
 • Styremedlem  Olivera Dautaj
 • Styremedlem  Hans Olav Skogli
 • Styremedlem  Freid Eggum
 • Styremedlem  Unn Nygaard
 • Styremedlem  Trine Jørgensen Dahll
 • Styremedlem  Ann-Sofi Kittilsen (ansattes representant)

 

 • Varamedlem   Espen Johannesen
 • Varamedlem   Edvard Haug
 • Varamedlem   Siw Pedersen
 • Varamedlem   Karin Lohne (ansattes representant)