Kragerø Bolig- og Byggelag (KBBL)

Kragerø Bolig- og Byggelag (KBBL) er en medlemseid organisasjon som ble etablert i 1951 og er tilsluttet Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).


Ingen tar ut noen gevinst av boligbyggelaget. Går boligbyggelaget bra, gir det muligheter til videreutvikling av nye boliger, medlemstilbud og servicetiltak.

Våre viktigste virksomhetsområder:

  • Medlemstjenester
  • Bygging av boliger
  • Økonomisk og administrativ forvaltning av boliger
  • Teknisk forvaltning og rehabilitering av boliger


                                              

Forvaltning

KBBL er en sentral aktør i boligmarkedet i Kragerø kommune. Vi har i dag omlag 2 100 medlemmer. Vi forvalter ca. 1 000 boenheter i borettslag og sameier i Kragerø og Drangedal og 206 boenheter i Kragerø Kommunale Boligstiftelse.

Disse utfører vi flere tjenester for; som eksempelvis regnskap/budsjettering, rådgivning og teknisk bistand. Kragerø Bolig- og Byggelag er autorisert som regnskapsførerselskap.

Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet som har behov for de samme tjenestene som en vanlig bedrift. Vi forvalter borettslagenes økonomi, med betaling av regninger, innkreving av felleskostnader og føring av regnskap. I tillegg utarbeider vi i samarbeid med de respektive styrer neste års budsjett. Vi deltar også på mange av borettslagenes generalforsamlinger, som blir avholdt hver vår.

I tillegg yter vi økonomisk rådgivning. Dette kan være aktuelt eksempelvis i sammenheng med vedlikehold, rehabilitering, tilbygg/ombygging og ved refinansiering av lån.

Les mer om borettslag her