KBBL som forretningsfører


KBBL forvalter og fører regnskap for ca. 1 000 boenheter i borettslag og sameier i Kragerø og Drangedal og ca. 200 boenheter i Kragerø Kommunale Boligstiftelse.

KBBL sikrer ditt boligselskap gjennomføring av driftsoppgaver som:

  • Regnskap og budsjett
  • Tredjepartsopplysninger
  • Fakturering av felleskostnader
  • Sikringsordninger
  • Lønn
  • Rådgivning
  • Teknisk bistand

 

Rådgivning og informasjon

KBBL jobber aktivt med informasjonsspredning og kompetanseheving for styremedlemmer i boligselskap, blant annet gjennom:

  • Generalforsamling
  • Tema-/kurskvelder
  • Infoskriv