Prosjekt- og byggeledelse


KBBL tilbyr prosjekt- og byggeledelse til boligselskap i forbindelse med utbygging, ombygging og rehabilitering. 

Boligselskapene får mye igjen for å søke bistand hos KBBL som en profesjonell samarbeidspartner innen all eiendomsforvaltning. 

        Hvorfor prosjekt- og byggeledelse av KBBL?

 • Boligselskapet får en profesjonell partner
 • Oppdatert på lover og forskrifter
 • Lang erfaring med arbeid ovenfor entreprenører
 • Kunnskap om viktige hensyn for boligselskap

  Rehabiliteringsprosjekter er omfattende, og det er viktig å ta hensyn til boligselskapet og beboerne i prosessen. Boligbyggelaget har lang erfaring med denne typen prosjekter, og bistår styret og beboerne slik at prosjektet blir vellykket.

  Helhetlig rådgivning og planlegging

  I alle typer byggesaker hjelper vi i tillegg med:
 • Budsjett
 • Lånesøknad
 • Tegneoppdrag
 • Anbudsbeskrivelse
 • Bistå søknadsprosess til kommunen
 • Kontraktsforhandlinger
 • Byggeoppfølging
 • Overtakelsesbefaring
 • Garantibefaring
 • Sentral godkjenning

Ta kontakt med teknisk avdeling v/Atle Hartveit tlf. 35 98 59 16 e-post: atle.hartveit@kragero-bbl.no