Prosjekt- og byggeledelse


KBBL tilbyr prosjekt- og byggeledelse til boligselskap i forbindelse med utbygging, ombygging og rehabilitering. 

 

Ta kontakt med Lars Hangaas på e-post: lars.hangaas@kragero-bbl.no

eller tlf. 35 98 59 19 for mer informasjon.