Hva er forkjøpsrett?

Når en leilighet blir annonsert på KBBLs hjemmeside med frist for forkjøpsberettigede til å melde seg, må du ta kontakt med KBBL innen fristens utløp.


Du må fylle ut et skjema der du påberoper deg rett til å bruke forkjøpsretten. Dette er bindende ved akseptert salg og ikke bindende der salg er pågående.

Gebyr forkjøpsrett kr. 6 900,-.

Ansiennitet regnes fra dato for innbetaling av medlemskapet.

Ved forhåndsavklaring blir forkjøpsretten avklart før boligen er solgt, og da normalt med en prisantydning. Medlemmer må melde interesse innen en gitt frist, og det er uforpliktende å melde interesse ved forhåndsavklaring. Når selger har akseptert bud blir forkjøpsretten avklart. Det blir tatt kontakt med de som har meldt seg etter ansiennitetsrekkefølge. Ved en slik henvendelse må man raskt, og med bindende virkning, ta stilling til om man ønsker å gjøre forkjøpsretten gjeldende, og tre inn i det aksepterte budet. Ved forhåndsavklaring er forkjøpsretten avklart for en periode på tre måneder. Går det mer enn tre måneder før boliger boligen er solgt må den annonseres på nytt. Det betyr at du må sende ny melding om forkjøpsrett til KBBL hvis du fortsatt er interessert i boligen.

Ved etterhåndsavklaring annonseres boligene med den endelige kjøpesummen, det vil si etter at selger har akseptert et bud. Ved etterhåndsavklaring er melding om forkjøpsrett bindende. Det betyr at du er forpliktet til å overta boligen til samme pris og vilkår som er avtalt. Den med lengst medlemsansiennitet får boligen.

Finansiering av hele kjøpesummen må dokumenteres skriftlig fra långiver. Finansieringsbekreftelsen må leveres KBBL innen meldefristen. Bruk av forkjøpsrett vil ellers bli avvist.

Flere boligbyggelag tilbyr felles forkjøpsrett. Det betyr at du med medlemskap i ett av boligbyggelagene kan bruke din opparbeidede ansiennitet også til å oppnå forkjøpsrett på bolig i andre boligbyggelag som omfattes av ordningen.

Her (nbbl.no) finner du en oversikt over de boligbyggelagene som er med på ordningen om felles forkjøpsrett.

Når du har funnet fram til en bolig du ønsker å kjøpe bør du ta kontakt med boligbyggelaget for å få opplysninger om hvordan du kjøper ny bolig eller benytter din forkjøpsrett.

De boligbyggelagene som er med i ordningen har avtalt at ansiennitet regnes fra 1.1.2003. Du må melde deg inn i det boligbyggelaget der du ønsker å bruke forkjøpsretten.

De som bor i samme borettslag har intern forkjøpsrett foran KBBLs medlemmer. Innflyttingsdato er lik ansiennitetsdato hvis flere andelseiere ønsker å bruke denne forkjøpsretten. Disse må følge med på ovennevnte annonsering og henvende seg til KBBL på lik linje med andre medlemmer. 

Ved fristens utløp vil KBBL sortere innmeldte krav etter opparbeidet ansiennitet og meddele en liste til megler, som forholder seg til dette i budrunde/salg. Dersom forkjøpsretten annonseres underveis i salget, kan ansienniteten benyttes i budrunden av alle med innmeldte krav. Den med best ansiennitet har rett til å forholde seg passiv i budrunden. 

Når selger har akseptert et bud, er andelen solgt. Den med best ansiennitet vil motta tilbud om å tre inn i dette budet. Ingen har lenger mulighet til å høyne sine bud.

Ved utmelding (evt. ikke betalt kontingent på mer enn tre år) tapes opparbeidet ansiennitet og den kan ikke påberopes ved ny innmelding senere. 

Et medlemskap kan overføres til slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, til søsken, til ektefelle og til noen i samme husstand over de 2 siste åra. Ved overføring av medlemskap kan ingen få ansiennitet lenger enn fra sin egen fødselsdato. 

OBS! Etter annonsefristens utløp kan man ikke påberope seg ansiennitet i KBBL eller forkjøpsrett i borettslag.