Rehabilitering og vedlikehold


KBBL bistår med veiledning og tekniske råd. Dette omfatter blant annet generell rådgivning ved vedlikehold og rehabilitering, tilstandskontroll, kostnadsoverslag, innhenting av tilbud og vedlikeholdsplanlegging.

 

Ta kontakt med Lars Hangaas på e-post: lars.hangaas@kragero-bbl.no

eller tlf. 35 98 59 19 for mer informasjon.