Strømavtalen sikrer deg konkurransedyktig pris hele året og flere andre fordeler. Bytter du til Medlemsstrøm innen 28.02.23 får du 300 kr i avslag på første faktura.

2021 og 2022 har vært spesielle år for strømmarkedet. Som følge av dette opplever vi et stadig økende søkelys på strømpris og hva denne egentlig inneholder. Vi har derfor spurt salgssjef Frank Sundermeier i Polar Kraft, noen spørsmål rundt Medlemsstrøm.

Hva består egentlig strømregningen av?

Dette er et godt spørsmål som mange spør oss om, vi er nok ikke flinke nok i vår bransje til å forklare dette, sier Sundermeier. Media har den siste tiden hatt søkelys på strømbransjen og jeg tror det er bra at de nå forsøker å forklare forskjellene til strømkundene, forhåpentligvis på en forståelig måte.

Sundermeier forteller at strømregningen består i hovedsak av fire ulike momenter:

  • Strømprisen (inkl. profilkostnader)
  • Påslaget
  • Nettleie
  • Avgifter (forbruksavgift og MVA)

Strømregningen ill.

Strømprisen

Strømprisen er kort forklart den prisen strømprodusentene til enhver tid får på strømbørsene. Som strømkunde kan man her fritt velge strømleverandør, og med Medlemsstrøm fra Polar Kraft er man sikker på at påslaget ikke er for høyt, og du som kunde har en god avtale, sier Sundermeier.

Et annet element som kommer inn under strømprisen, og som har visst seg svært relevant den seinere tid, er profilkostnader. Profilkostnader er kort fortalt effekten av at kundene bruker mest strøm i timene med høyest pris. Typisk er dette om morgenen og om ettermiddagen. På en standard spotavtale kommer dette som et tillegg på prisen og man vil derfor aldri se samme pris på spotprisen på sin egen faktura dersom man sammenligner med prisen på strømbørsen. Med Medlemsstrøm derimot, er prisen lik hele døgnet og hele måneden. Siden strømprisene har variert stort hver måned, ser vi at denne profilkostnaden fort kan komme på over 10 øre per kwh i måneden for den enkelte kunde.

Påslaget

Påslaget er det strømleverandørene tar betalt for å tilby tjenestene og strømproduktene sine til deg som kunde. Dette skal dekke alle kostnader strømselskapet har relatert til gebyrer, administrative kostander o.l.

Nettleien

Nettleien er det du betaler for at nettselskapet skal frakte strømmen til huset ditt gjennom sitt nett. Nettleien er delt inn i et fast ledd og et variabelt effektledd som avhenger av hvor mye strøm du bruker i definerte perioder i døgnet. Fastleddet avhenger av hva det koster å bygge og drifte strømnettet i din region.

Halve nettleien regnes utfra hvor mye energi du har brukt, kilowattimer gjennom døgnet (dag og natt). Resten går på effektbehovet - husholdningens samtidige energibruk i nettet. I fastleddet ligger i tillegg til kostnadene på nettleddet som varier fra netteier til netteier, forklarer Sundermeier.
Dette er altså ikke noe man kan velge, men avhenger av hvor man bor. For eksempel er nettleien i Lofoten noe høyere enn i Oslo, på grunn av topografiske og klimatiske forhold.

Medlemsstrøm et godt valg for våre medlemmer

Medlemsstrøm er en blanding mellom en spotavtale og prissikringer og får dermed generelt gode priser. Vår ambisjon er at vi skal ha en pris som er lavere enn en tilsvarende spotprisavtale over en periode på 3 år, noe også prishistorikken viser at vi klarer. Medlemsstrøm er produktet for deg som ikke orker å følge med på strømprisene, men som har tillit til at ditt boligbyggelag har fremforhandlet en god avtale, sier Sundermeier. Vi har flere tusen kunder på Medlemsstrøm, og mange av disse er svært kompetente når det gjelder strøm. Hvis avtalen ikke er god, så gir de beskjed. I tillegg får alle medlemmene 2 % medlemsbonus på strømforbruket sitt, noe som virkelig gir effekt når strømprisene er høye.

Slik bestiller du

Medlemsstrøm bestiller du på https://kragero.fordelerformedlemmer.no/ eller i Kragerø Bolig og Byggelag-appen.

Medlemsstrøm ordner alt det praktiske med bytte av strømleverandør. Husk å oppgi ditt medlemskortnummer (9 siffer) ved bestilling av Medlemsstrøm. Polar Kraft (Medlemsstrøm) leverer også gunstig strømavtale for fellesstrøm i borettslag og sameier som forvaltes av boligbyggelaget.

Når et boligselskap inngår avtale om medlemsstrøm beregnes det også 2 % bonus på strømforbruket, som går til direkte fradrag på faktura.