Kortene ble sendt ut i uke 11 sammen med årskontingenten for 2019. Husk å gi beskjed hvis du har flyttet eller endret navn. Det er viktig at vi får registrert endringene i vårt medlemsregister. Mister vi kontakten med deg, kan du risikere å bli slettet fra medlemsregisteret og miste ansienniteten.

Skjema for adresseendring