KBBL`s generalforsamling var planlagt den 15. juni i år, men på grunn av koronasituasjonen og det generelle forbundet mot arrangementer med mer enn 50 personer frem til 15. juni er møtet utsatt.

Fra 15. juni planlegger helsemyndighetene å tillate inntil 200 personer å samles.

 

Det legges nå opp til at generalforsamlingen avholdes den 29. juni i kantinen på Kragerø videregående skole.

 

Innkalling sendes ut i begynnelsen av uke 25.